Platelet Preservation Box

Škatla za shranjevanje trombocitov